BOKNINGSVILLKOR

- ARRANGEMANG I AKTIVITETSHUSET

Betalningsvillkor

Bokningsavgift erlägges vid bokning av anläggningen, detta belopp dras sedan av från slutfakturan. Bokningsavgift återbetalas ej vid avbokning.


Avbokning skall göras senast 14 dagar innan bokat datum, annars debiteras sen avbokning med 75% av priset med avdrag för bokningsavgiften som redan är betald.


Slutfaktura på resterande belopp skickas efter genomfört evenemang.


Bokningsvillkor

 • Aktivitetshuset i sin helhet ingår, inklusive inventarier i kök, samlingslokal samt den teknik som finns på plats på de allmänna ytorna i huset (ej föreningarnas kontor)
 • Du som är över 18 år kan boka för alla evenemang utom för fest. Du behöver vara 25 år eller äldra för att kunna boka lokalen för fest.
 • Tillgång till anläggningen enligt överrenskommelse
 • Den som bokar ansvarar själv för att ordna den tekniska utrustning som inte redan finns på plats i lokalen
 • Hyresgästen ansvarar för att återställa lokalen till ursprungligt skick. Efter avslutat evenemang återställs anläggningen - huset städas enligt checklista som överlämnas i samband med återlämnande av nyckel.
 • Hyresgästen är ansvarig och därmed skyldig att betala för skador på lokalen och inventarier som uppstår under hyrestiden
 • Hyresgästen ska så fort som möjligt meddela om lokalen inte är i förväntat skick vid bokningstillfällets start
 • Hyresgästen får inte hyra eller låna ut lokalen i andra hand


Följande bokningsavgifter gäller vid hyra av aktivitetshuset:

 • För möte eller kurs:  20% av priset, dvs. 100 kr eller 200 kr beroende på evenemangets längd
 • För hyra heldag: 500 kr
 • För hyra som festlokal: 1 500 kr (mån-tor) eller 3 000 kr (fre-lör)