BOKNINGSVILLKOR

- ARRANGEMANG PÅ ISLANDSBANOR

Betalningsvillkor

Bokningsavgift erlägges vid bokning av anläggningen, detta belopp dras sedan av från slutfakturan. Bokningsavgift återbetalas ej vid avbokning.


Avbokning skall göras senast 14 dagar innan bokat datum, annars debiteras sen avbokning med 75% av minimibeloppet med avdrag för bokningsavgiften som redan är betald.


Efter avslutad tävling ska rapportering ske med antal starter per dag. Detta görs via mail till GHP senast tio (10) dagar efter avslutad tävling.  Därefter skickas slutfaktura till arrangören.


Bokningsvillkor

  • Anläggningen i sin helhet ingår, inklusive avspärrningar, domarbås, sekretariat, ljudanläggning, fyrhjuling & vält
  • Den som bokar ansvarar för banpreparering & underhåll
  • Tillgång till anläggningen enligt specifikation nedan, om inte annat avtalats vid bokning
  • Den som bokar ansvarar själv för att ordna tidtagning & övrig teknisk utrustning
  • Efter avslutat evenemang återställt anläggningen, huset städas enligt checklista & ni fyller även i checklista för avslutat evenemang som lämnas i samband med återlämnande av nyckel


Villkor vid hyra heldag eller helg:

  • Bokningsavgift:  3 000 kr
  • Tillgång till anläggningen: från 17:00 dagen innan


Villkor vid hyra vardagskväll:

  • Bokningsavgift: 500 kr
  • Tillgång till anläggningen: från 15:00 samma dag