BOKNINGSVILLKOR

- ARRANGEMANG PÅ RIDBANOR MED FIBERSAND

Betalningsvillkor

Bokningsavgift erlägges vid bokning av anläggningen, detta belopp dras sedan av från slutfakturan. Bokningsavgift återbetalas ej vid avbokning.


Avbokning skall göras enligt villkor för respektive bokning, annars debiteras sen avbokning med 75% av minimibeloppet med avdrag för bokningsavgiften som redan är betald.


Efter avslutad tävling ska rapportering ske med antal starter per dag. Detta görs via mail till GHP senast fem (5) dagar efter avslutad tävling. Om rapportering dröjer utgår en förseningsavgift om 500 kr. Därefter skickas slutfaktura till arrangören.


Nödvändig information för bokning:

 • Hyrestagaren ska vid bokning uppge officiella funktionärer för evenemanget

Anläggningsgenomgång innan datum för arrangemang:

 • Hyrestagaren skall ha medverkat vid specifikt utlyst informationsträff innan evenemanget äger rum

Bokningsvillkor

 • Anläggningen i sin helhet ingår, inklusive hinderpark, dressyrstaket, avspärrningar, domartorn med 1 st dator, domarbås, sekretariat med 1 st dator & skrivare, ljudanläggning, fyrhjuling, harv & vält
 • Utöver överrenskommen banpreparering enligt specifikation nedan så ansvarar arrangören för övrig banpreparering och underhåll med fyrhjuling & vält
 • Tillgång till anläggningen enligt specifikation nedan, om inte annat avtalats vid bokning
 • Ni ansvarar själva för att ordna tidtagning för hopptävling, både automatisk & manuell samt startsignal för dressyrtävling. Automatisk tidtagning finns att hyra via GHSK - kontakta dem i god tid vid förfrågan. 
 • Efter avslutat evenemang återställt anläggningen, huset städas enligt checklista & ni fyller även i checklista för avslutat evenemang som lämnas i samband med återlämnande av nyckel


Villkor vid hyra heldag eller helg:

 • Bokningsavgift:  3 000 kr
 • Avbokning: Senast 21 dagar innan evenemang
 • Tillgång till anläggningen: från 17:00 dagen innan
 • Banpreparering vid hopptävling:  1 st personal ingår under tävlingsdagen som kör traktorn & vattnar/harvar efter väder & arrangörens instruktioner. Ingår ej i priset för övriga discipliner.
 • Banpreparering vid övriga discipliner: Preparering av banor före & mellan tävlingsdagar ingår, under arrangemanget sköts detta av arrangören själv


Villkor vid hyra vardagskväll:

 • Bokningsavgift: 500 kr
 • Avbokning: Senast 5 dagar innan evenemang
 • Tillgång till anläggningen: från 15:00 samma dag
 • Banpreparering: Preparering före tävlingsdagen ingår, under arrangemanget sköts detta av arrangören själv