VILLKOR FÖR RIDNING PÅ RIDBANA MED FIBERSAND

För respektive betalningsalternativ gäller följande villkor:

1

ÅRSKORT


 • Gäller under ett kalenderår, dvs from 1 januari till 31 december
 • Vid medlemspris krävs medlemskap i GHSK under under kalenderåret
 • Årskort återbetalas ej & kan ej pausas
 • Är personligt & gäller för max 2 hästar alternativt 2 ryttare - fler hästar eller ryttare kan läggas till för 500 kr per tillagd ryttare eller häst
 • Namn på ryttare & hästar som nyttjar årskortet ska meddelas till GHSK vid tecknande & uppdateras om förändringar sker - rätt information ska finnas stickprovskontroll
 • Förbokning krävs ej - du ansvarar själv för att kolla i kalendern att anläggningen inte är bokad eller stängd för andra arrangemang
 • Nyckeltagg till grinden krävs för att komma in på området

2

ENGÅNGSRIDNING


 • Betalning ska göras innan ridning sker
 • Vid träningar sker alltid betalning direkt till GHSK & inte kontaktperson för respektive tränare
 • Du ansvarar själv för att kolla i kalendern att anläggningen inte är bokad eller stängd för andra arrangemang

3

PRIVAT BOKNING


 • Maximalt 4 timmar är möjligt att boka för privat bokning